Zabloudil

ID: 730193

Termín: 21.06. (Pá) - 29.06. (So) 2019

Délka pobytu: 9 dní, 8 nocí

Doprava: Letecky / Katowice (00:00)

Strava: Dle programu

Cena: 12 177 Kč

Popis hotelu

Ubytování

*** hotely střední kvality - obvykle se nachází mimo centra měst (7 nocí).

Vybavení: restaurace a bar.

Pokoje: dvoulůžkové pokoje (možnost přistýlky), všechny s koupelnou.

Strava: kontinentální snídaně (formou bufetu). 5 večeří za příplatek (formou bufetu nebo menu servírované ke stolu).

Místní kategorie: ***

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny. 

Cena

Základní cena zahrnuje: přelet charterovým letadlem do Bulharska, letištní taxy, ubytování (7 nocí během poznávací části nebo za příplatek 10/14 nocí: poznávací část + pobyt na Slunečném pobřeží), všechny transfery klimatizovaným autokarem nebo autobusem, stravování: během poznávací části - 7 snídaní, stravování: během pobytové části - jak je v popisu hotelů, služby průvodce a delegáta během pobytové části, pojištění TU Europa Standard (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).

Základní cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, rezervační poplatky, služby průvodců, spropitné a systém Tour guide - cca 115 EUR (platí se na místě); večeře; fakultativní výlety: tradiční řecká večeře - cca 25 EUR, tradiční bulharská večeře - cca 25 EUR; další jídla (10-15 EUR/1 pokrm) a jiné osobní výdaje. Možnost příplatku za večeře (5) dle programu (3. a 5. den zájezdu bez večeře) v rezervačním systému (nápoje k večeřím za příplatek).

Víza

Obyvatelé České republiky se mohou účastnit zájezdu na základě platného občanského průkazu nebo cestovního pasu.

Jiné

NOVINKA - obsluha skupiny v systému TOUR GUIDE
Jedná se o bezdrátový elektronický systém provázení skupin, který umožňuje zákazníkům pohodlnou formu komentované prohlídky. Přečtěte si více o Tour guide . 

Program

Sozopol - perla Černého moře * Sofie - hlavní město Bulharska * Xanthi - historie Thrákie a tabáku * Kavala - město apoštola Pavla * antické divadlo Filipa Makedonského * Soluň - hlavní město Makedonie * Melnik - země vína * Rilský klášter - duchovní srdce Bulharska * pohoří Pirin - zasněžené Thrátské vrcholy * Plovdiv - byzantské hlavní město Thrákie * pro zájemce pobyt na Slunečném pobřeží (3 nebo 7 nocí)

Den 1
Sraz u stanoviště CK 2 hodiny před plánovaným odletem letadla na jednotlivých letištích. Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady . Odlet do Bulharska. Po příletu transfer do hotelu v okolí Burgasu nebo Slunečného pobřeží. Volný čas; večeře (fakultativně) a přenocování.

Den 2
Po časné snídani se vydáme k malebnému přímořskému městečku Sozopol. Je to jedno z povinných návštěvních míst na pobřeží Černého moře s tradičními dřevěnými domy z bulharského národního obrození, s klidem rybářské vesnice a také unikátní uměleckou atmosférou. Po návštěvě Sozopolu přejezd ve směru města Stara Zagora. Kdysi římské město známé jako Augusta Traiana nám odhalí starobylou historii bulharské země. Následně přejezd ve směru města Aleksandrovo. V muzeu financovaném Japonskou vládou a otevřeném japonským knížecím párem Akishino navštívíme kopii thrácké hrobky „*“ ze 4. století př. n. l. Malý hrob s cennými freskami, který je místem odpočinku jednoho z vládců starověku, byl objeven teprve v roce 2000. Zde se seznámíme s uměním národů, z něhož pochází název celé oblasti - Thrákie. Večeře (fakultativně) a přenocování v hotelu ve městě Chaskovo nebo v okolí. (Trasa cca 350 km)

Den 3
Po snídani přejezd směrem k hranici s Řeckem, a následně do města Xanthi. Historická část města je labyrintem dlážděných uliček s orientální historií. Během procházky nás určitě zaujmou krásné domy s kamennými fasádami a dřevěnými arkýři, které postavili místní bohatí obchodníci s tabákem, většinou v průběhu 19. století. Dnes rytmus města udávají studenti zdejší dynamické thrácké University, kteří tvoří 1/4 obyvatel Xanthie. Následně se vydáme k antickému divadlu Filippi „*“, které spolu se sousedním městem postavil Philip II. Makedonský (otec Alexandra Makedonského) ve 4. století př. n. l. Realizoval politiku dobytí a nezávislosti Thrákie. Dobře zachovalá stavba sloužila jako místo kultury Římanů a v dnešní době v letním období se zde koná festival spojující prastaré umění s moderním. Následně navštívíme starobylé město Kavala, do kterého přišel před námi apoštol Pavel během své první cesty do Evropy. Uvidíme zde mimo jiné: akvadukt postavený tureckým sultánem Sulejmanem I. jako vzor římských akvaduktů. Pro zájemce tradiční řecká večeře (za příplatek cca 25 EUR/os.). Tento den není v hotelu večeře - týká se to klientů, kteří si dokoupili tuto nabídku. Přejezd na přenocování do hotelu v Kavale nebo okolí. (Trasa cca 400 km)

Den 4
Po snídani a vystěhování přejezd k jeskyni Alistrati „*“, která je plná rozmanitých a neobvyklých skalních útvarů, kde podle řeckých mýtů Hades, vládce země mrtvých, unesl svou milovanou Persephonii do podsvětí. Následně přejezd do Soluně, hlavního města makedonské oblasti. Navštívíme zde historické centrum s množstvím objektů zapsaných na seznamu Světového kulturního dědictví (Soluň má jich nejvíc v celém Řecku). Uvidíme mimo jiné: rotundu sv. Jiřího, kostel Acheiropoietos, pravoslavný kostel sv. Demetria a městské hradby. Uvidíme také: Bílou věž, kostel Agia Sofia a Galeriův oblouk. Poté se rozloučíme s Heladou a vydáme se směrem k hranici s Bulharskem. Večeře (fakultativně) a přenocování v hotelu v Melniku nebo okolí. (Trasa cca 360 km)

Den 5
Po snídani vystěhování a prohlídka Melnika. Toto město je známé díky své poloze v pirinském podhůří vytvořeném z neobvyklých vápencových skalních útvarů, ke kterým je „přilepená“ historická obytná a sakrální architektura. Je to také tradiční hlavní město proslulé vinařskou oblastí, s jedinečným mikroklimatem. Následně se vydáme ve směru horského letoviska - Bansko. Pohoří Pirin díky své jedinečné přírodní hodnotě bylo zapsáno na seznamu Světového dědictví UNESCO a chráněno vytvořením Národního parku pohoří Pirin. Z horského letoviska výjezd lanovkou do výšky 1635 m n. m. Upozornění! Vzhledem k sezónní rekonstrukci lanovky do cca poloviny června nemusí fungovat. V tomto případě výjezd na stejnou výšku dopravním prostředkem. Procházka v horách, které Thrákové nazývali „sněhově bílými vrcholky.“ Nachází se zde nejvzácnější druhy flóry a až 130 druhů rostlin. Volný čas na odpočinek, horský čaj s krásným výhledem a památeční fotografie. Následně se vydáme na zpáteční cestu do Banska. Večer volný čas na procházku malebným městečkem, které navštěvují po celý rok jak milovníci zimních sportů, tak i nadšenci pěší turistiky. Pro zájemce tradiční bulharská večeře v jedné z malebných hospůdek (za příplatek cca 25 EUR/os.). Tento den není v hotelu večeře - týká se to klientů, kteří si dokoupili tuto nabídku. Přenocování v hotelu v Bansku nebo v okolí. (Trasa cca 110 km)

Den 6
Po snídani a vystěhování přejezd a prohlídka Rilského kláštera „*“. Nejznámější a největší klášter v Bulharsku je hojně navštěvován poutníky a turisty. Je kulturní památkou a je zapsán na seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. Je také nejposvátnějším místem Bulharů, známým díky zázrakům, které bylo opakovaně ničeno nepřáteli, aby vždy povstalo z popela jako fénix a bdělo nad zachováváním tradice a bulharskou kulturou. Klášter se nachází v pohoří Rila, je obklopen lesy. Překvapuje jak svým vzhledem, tak i atmosférou - zevnitř tlusté, drsné, vysoké zdi, zatímco uvnitř nádvoří s podloubími ve stylu bulharského obrození. Poté přejezd do hlavního města Bulharska - Sofie. Poznáme historickou část hlavního města, kde uvidíme mimo jiné katedrálu sv. Alexandra Něvského „*“- největší pravoslavný kostel na Balkáně s pozlacenými kupolemi a 12 těžkými zvony. Je ověnčený freskami a ikonami od nejlepších ruských a bulharských malířů z konce 19. a počátku 20. století. Uvidíme také vysokou 14metrovou sochu Alexandra II. zvaného carem Osvoboditelem, který pomohl Bulharům získat nezávislost. Sochu na koni vytvořil italský sochař Arnoldo Zocchi.  Následně uvidíme: kostel sv. Sofie - chrám postavený za vlády byzantského císaře Justiniána v 6. století, kostel sv. Mikuláše, Národní galerii výtvarného umění nacházející se v bývalém carském paláci, Národní divadlo, Archeologické muzeum ve Velké mešitě z 15. století (většinu objektů uvidíme zvenčí). Procházku ulicemi Sofie zakončíme u kostela sv. Jiří - nejstarší budovy hlavního města - v blízkosti mešity Banja Baši a tržnice. Přejezd na přenocování a večeři (fakultativně) do hotelu v Sofii nebo v okolí. (Trasa cca 240 km)

Den 7
Po snídani a vystěhování se vydáme ke katedrálnímu chrámu Narození Panny Marie ve městě Pazardžik, kde uvidíme slavnou ikonostas postavenou v 19. století mistry školy z Debyru, která je dokladem vynikajícího bulharského řezbářství. Tato škola se specializovala v detailech na lidské postavy a zvířata, ale nevyhýbala se také mytickým motivům, jakými jsou draci, griffins atd. Přejezd Thráckou nížinou ve směru největšího města centrálního Bulharska - Plovdiv, které je v roce 2019 Evropským hlavním městem kultury. Ve starověku toto město známé jako Eumolpia, bylo dobyto Filipem II. Makedonským (otcem Alexandra Velikého) a přejmenováno na Filipopolis. Během procházky uvidíme stopy starověku: pozůstatky římského města Trimontium, byzantský ortodoxní kostel sv. Konstantina a Heleny z 19. století (ve své první verzi postaven ve 4. století římským císařem), památky turecké Filibe s tzv. Páteční mešitou (Džumajou). Navštívíme neobvyklou část města z 19. století - bludiště dlážděných uliček a okázalé domy plovdivských obchodníků. Přejezd na večeři (fakultativně) a přenocování do hotelu v Burgasu nebo v jeho okolí. (Trasa cca 400 km)

Den 8
Po snídani vystěhování z hotelu (do 10:00 hodiny). Následně transfery:
- pro klienty pokračující v pobytu na Slunečném pobřeží (4 nebo 7 dnů) - přejezd do vybraného hotelu na Slunečném pobřeží, pobyt ve dnech 8-11 (12. den odlet do Polska) nebo 8-14 (15. den odlet do Polska). 
- pro klienty, kteří se vracejí do Polska - transfer na letiště a návrat do Polska.

Upozornění k programu
- Pořadí realizace bodů programu může být změněno.
- Průvodce neprovází po muzejních objektech.
- Památky označené * jsou navštíveny zevnitř.

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

21.06. (Pá) - 29.06. (So) 2019 - 9 dní, 8 nocíStravováníDopravaSlevaCenaCeník
2 lůžkový pokoj další typy pokojů
Dle programu
Letecky/Katowice
-Last minute12 177 Kč
Vybrat termín
05.07. (Pá) - 13.07. (So) 2019 - 9 dní, 8 nocí
2 lůžkový pokoj další typy pokojů
Dle programu
Letecky/Katowice
-Last minute14 494 Kč
Vybrat termín
19.07. (Pá) - 27.07. (So) 2019 - 9 dní, 8 nocí
Standard
Dle programu
Letecky/Katowice
-Last minute14 135 Kč
Vybrat termín
02.08. (Pá) - 10.08. (So) 2019 - 9 dní, 8 nocí
Standard
Dle programu
Letecky/Katowice
-Last minute15 391 Kč
Vybrat termín
16.08. (Pá) - 24.08. (So) 2019 - 9 dní, 8 nocí
Standard
Dle programu
Letecky/Katowice
-Last minute14 972 Kč
Vybrat termín
Cena zájezdu, popř. souhrnná cena zájezdu bude sdělena našimi pracovníky a bude uvedena ve smlouvě o zájezdu /potvrzení o zájezdu.
Informace o zájezdu
ZeměBulharsko
MístoSlunečné Pobřeží
HotelAntický Balkán
Standard
Termín21.06.2019 - 29.06.2019
DopravaLetecky
Odletové/odjezdové místoKatowice
StravováníDle programu
Objednavatel:
Jméno *:
Příjmení *:
E-mail *:
Telefon *:
Ulice:
Město:
Psč:
Poznámka :
Máte-li uživatelský účet, Přihlašte se
Chcete-li vytvořit uživatelský účet, Registrujte se

Povinné údaje jsou označeny *
Prosím vyplňte povinné údaje (označené *)
E-mailová adresa není správná!
Pro odeslání objednávky, musíte souhlasit se všeobecnými podmínkami
Pořádající CK: Rainbow tours IČO: 26859220
Vytvářím objednávku...