Zabloudil

ID: 406286

Historické skvosty Indie

Poloha
Objevte nezaměnitelné kouzlo Indie! Seznámíme vás s nábožensko-filozofickými proudy, které ovlivňují více než tři miliardy lidí po celém světě. Spatříme Dänikenem mystifikovaný nerezavějící sloup, symbol země Tádž Mahal i nejposvátnější místo višnuistů Mathuru. Vydáme se do Rádžputány, dnešního Rádžasthánu, kde žila knížata, jejichž udatné skutky daly vzniknout legendám o nebojácnosti, lásce a oddanosti. Vždyť samotný název oblasti značí Země synů králů. Čekají nás zde živé paláce a mohutné pevnosti rádžů, pouště i tradiční vesnice zajímavých etnik v barevných krojích a turbanech. Na závěr zájezdu navštívíme pulsující moderní Bombaj, poplujeme k Slonímu ostrovu a žasneme v jeskyních Adžanty a Ellóry. A při tom všem si pochutnáme na výborné, krajově odlišné indické kuchyni.   Velikost skupiny: 6–16 účastníků Naše doporučení: Ochutnejte Indii! Za památkami severní a střední Indie (12x UNESCO!), jihoindickým rájem Kéralou i do kolébavé náruče mořských vln v Góe. A cestou omámné chutě a vůně jedné z nejlepších kuchyní světa….
Program

1. den
Praha   –  Dillí : přílet a prohlídka hl. m.  –  impozantní muslimský komplex Kutub Mínár se záhadným nerezavějícím sloupem, sikhská gurudvára Bangla Sáhab , baháistický Lotosový chrám , hinduistický Birla Mandir i soudobý památník India Gate.
3. den
Dillí  –   Ágra : přejezd do Mathury  –   nejposvátnějšího místa višnuistů , parádní chrám Kršna Balarám i nedaleký luminiskující Džaj Gurudév ; dále do Ágry – západ slunce nad pomníkem lásky Tádž Mahalem .
4. den
Ágra  –  Džajpur : bývalé sídlo mughalských panovníků tzv. Červená pevnost  přejezd do Fatéhpur Síkrí nádherně zachovalé  "Město vítězství"  císaře Akbara s hrobkou světce Čištího, jenž plní přání; dojezd do "růžového města"  Džajpuru (staré město je vymalováno narůžovo).
5. den
Džajpur  –  Ámbér : symbol města Havá Mahal   –  tzv. "palác větrů", Městský palác  –   sídlo žijícího mahárádži, středověká astronomická observatoř Džantar Mantar jantarový opevněný palác Ámbér (fakultativně vyjížďka na slonech); noční lehátkový vlak.
6. den
Džajsalmér : dopoledne příjezd do tzv. "zlatého města" (domy jsou ze žlutého pískovce) na okraji pouště – životem pulsující pevnost  jako z pohádek Tisíce a jedné noci patřící mezi nejrozsáhlejší na světě.
7. den
Džajsalmér : návštěva havélí  – nádherných kupeckých rodinných sídel  –  Patvon, Nathal a Salím ; odpoledne výlet do Thárské pouště  –  kmenové vesnice a velbloudi.
8. den
Džajsalmér  –   Džódhpur :   ráno přejezd vlakem do "modrého města" (obydlí starého města jsou jasně modré)  –  procházka blankytnými uličkami; Mérhángarh  – s ídlo rádžů kmene Ráthór s otisky rukou žen, jež spáchaly sátí .
9. den
Džódhpur : Džasvant Tháda – kenotaf z průsvitného mramoru ,   vyhlidka na Umaid Bhavan; výlet do vesnice Guda Bišnoi s hliněnými domky .
10. den
Džódhpur  –   Udajpur: přejezd do Ránakpuru   –   nejrozsáhlejší komplex džinistických chrámů na území Indie se "sloupořadím" 1444 mramorových pilířů; večer dojezd do Udajpuru.
11. den
Udajpur : tzv. " indické Benátky" nebo i "město jezer"  –  příjemné zahrady a uličky s galeriemi, Městský pálac s výtečným muzeem na březích jezera Pičóla;  večerní taneční představení .
12. den
Udajpur  –   Bombaj : ranní přelet do Bombaje; symbolický vstup do Indie  –  tzv. "Indická brána" , výlet lodí na Elefantu – t zv. "sloní ostrov", promenáda Marine Drive.
13. den
Bombaj  –  Aurangábád : pitoreskní Crawfordova tržnice , budova Viktoriina nádraží   odpoledne přejezd vlakem do Aurangábádu – brány k jeskynním komplexům.
14. den
Adžanta : komplex buddhistických skalních chrámů a jeskyň bohatě zdobených malbami  – n ejvětší dochovaná sbírka buddhistického umění na světě.
15. den
Ellóra – Praha: komplex 34 džinistických, hinduistických a buddhistických staveb , jež byly pět staletí vysekávány do skalní stěny; odpoledne odlet přes Bombaj nebo Dillí do ČR, přílet 16. den.
Stravování
snídaně
Cena zahrnuje
letenka Praha–Dillí / Bombaj–Praha (vč. všech poplatků)
2x přelet (Udajpur–Bombaj
Aurangábád–Bombaj)
1x noční lehátkový vlak
2x denní rychlíkový vlak
mikrobusy
případně džípy
13x hotel *** se snídaní
vstupné do památkových objektů dle programu
český odborný průvodce China Tours
Cena nezahrnuje
indické vízum – 2700 Kč
jednolůžkový pokoj – 7780 Kč
Cena zájezdu, popř. souhrnná cena zájezdu bude sdělena našimi pracovníky a bude uvedena ve smlouvě o zájezdu /potvrzení o zájezdu.
Pořádající CK: China Tours, s.r.o. IČO: 26483343
Vytvářím objednávku...