Zabloudil

Dárkové poukázky

                                                                                                                                                                                                                                                                         Dárkový poukaz lze zakoupit v naší agentuře na konkrétní produkt, nebo poukázku v příslušné nominální hodnotě, kterou si klient sám zvolí. V této hodnotě je zahrnuta i zákonná sazba DPH. Oproti hotovosti obdrží klient dárkový poukaz, příjmový doklad a je seznámen s všeobecnými obchodními podmínkami vztahující se na tento typ prodeje. Dárková poukázka je vystavena na konkrétní jméno, které nelze měnit. Jiné jméno na poukázce nebude z naší strany akceptováno. Dárkovou poukázku je nutné aktivovat dle přiložených informací a to nejpozději měsíc před vypršením její doby splatnosti.

 

Platnost poukázky je omezena na dobu vyznačenou na její přední straně, nejdéle však na dobu jednoho kalendářního roku. V případě propadnutí platnosti poukázky, propadá klientovi nárok na její využití.

Ve výjimečných případech  (úraz či nemoc s dlouhodobou hospitalizací a rekonvalescencí, živelná pohroma apod..)  lze platnost poukázky prodloužit, avšak s přihlédnutím k aktuální ceně produktu. Základní podmínkou pro zahájení procesu schvalování o prodloužení platnosti dárkové poukázky je písemná žádost podaná ještě před vypršením platnosti poukázky. Ve většině případů je nutné doložit i doklady či potvrzení, která prokazují okolnosti zmíněné v žádosti. Veškeré uvedené okolnosti budou následně prověřeny a zákazník obdrží do 30 dnů platné rozhodnutí. Toto rozhodnutí je v kompetenci jednatele společnosti a je konečné. V případě prodloužení platnosti poukázky bude posouzeno i meziroční navýšení ceny produktu, změny daňových sazeb apod. Případný rozdíl bude klientovi naúčtován a ten jej musí neprodleně doplatit.

 

Dárkovou poukázku není možné vyměnit za hotovost. Při částečném placení dárkovým poukazem obdrží majitel dárkového poukazu dobropis na výši nepoužité částky. Nepoužitá částka nebude proplacena v hotovosti.

 

Dárkový poukaz je nutné vyčerpat najednou a pouze na jednu věc za naší nabídky. Postupné čerpání poukazu není možné.

Vytvářím objednávku...