Zabloudil

Základní informace

Základní informace

Agentura Zabloudil (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů a sportovních akcí renomovaných cestovních kanceláří (dále jen CK)/touroperátorů a pořadatelů, se kterými má uzavřenou řádnou smlouvu o prodeji jejich produktů. Všechny CK informovaly CA, že jsou řádně pojištěny proti úpadku CK a ve většině případů fungují na českém trhu již více než 10 let.
Zájezdy a sportovní akce si u nás objednáváte za stejnou cenu a podmínek jako u pořádající CK nebo pořadatele!

 
 

Objednávka 

Každý návštěvník serveru může odeslat libovolné množství nezávazných objednávek. CA nemá v momentu objednávání zájezdu nebo sportovní akce zákazníkem informace o tom, zda je daný zájezd volný či nikoli. CA si vyhrazuje právo po objednávce na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při ručním přepisu zájezdu do databáze serveru. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které jsou rozporuplné, případně neúplné, nebo neobsahují správné telefonní číslo, i bez odpovědi zákazníkovi.
 

Vyřízení objednávek

Po přijetí nezávazné objednávky provede CA rezervaci Vámi vybraného produktu.
V případě, že to není možné - CA neprodleně kontaktuje zákazníka a dohodne další postup.
Při úspěšné rezervaci je zákazníkovi dle předchozí dohody zaslána cestovní smlouva s potřebnými pokyny na úhradu zájezdu buď faxem, emailem, poštou, a to na náklady CA.
CA informuje zákazníka do jaké doby je třeba (v případě jeho zájmu) zaslat podepsanou smlouvu zpět do CA. Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA není odpovědna za následky zpožděné platby (ze strany CK může dojít ke stornu rezervace sportovní akce nebo zájezdu). Cestovní smlouva se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy.
 

Cestovní doklady

Potřebné doklady - vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo příslušného touroperátora. Závisí na termínu a na zemi, kterou chce zákazník navštívit. Doklady jsou doručeny nejpozději 3 dny před odjezdem a např. letenky mohou být předány až přímo na letišti.
 

Produkty na vyžádání

U některých zájezdů a sportovních akcí je nutné vyžádat produkt nejdříve u tamního partnera touroperátora (např. hotel v zahraničí, apod.). V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek touoperátora zálohu až 100% ještě před rezervací. Při úspěšné rezervaci produktu je sportovní akce nebo zájezd ihned závazný a vztahují se na něho storno podmínky daného touroperátora. V případě neúspěšné rezervace se vždy vrací záloha v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný produkt.
 

Storno podmínky

Zákazník je oprávněn stornovat objednaný zájezd následovně:

  • až do okamžiku složení zálohy nebo podpisu smlouvy bez storno poplatků
  • později již podle storno podmínek daného touroperátora 

 

Reklamace

Reklamaci k Vašemu zájezdu nebo sportovní akci je třeba zaslat písemně, popřípadě navíc ještě připojit reklamační protokol z místa pobytu nejlépe potvrzený delegátem touroperátora nebo pořadatele, fotografie, atd. Vše je nutno zaslat na e-mail: agentura@zabloudil.cz nebo doporučeně na adresu sídla společnosti Agentura Zabloudil, Lidická 4, 602 00  Brno. Agentura Zabloudil je cestovní agenturou, a dle zákona nezodpovídá za cestovní kanceláří poskytnuté služby a také nevyřizuje jejich jménem reklamace. Po obdržení je reklamace zaslána pořadateli produktu, který je povinen se k ní vyjádřit do zákonem stanovené lhůty.
 

Osobní údaje

  • Některé údaje (především jméno, příjmení, bydliště) Vámi poskytované při využívání tohoto serveru a služeb Agentury Zabloudil jsou osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. My si důvěrnost Vašich osobních údajů uvědomujeme a prohlašujeme, že s nimi budeme nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
  • Agentura Zabloudil zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje po dobu neurčitou, do odvolání Vámi daného souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně nebo e-mailem na agentura@zabloudil.cz odvolat a údaje bez zbytečného odkladu zlikvidujeme.
  • Agentura Zabloudil prohlašuje, že veškeré Vaše údaje považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům. Pokud bude k Vašim osobním údajům mít přístup jiný subjekt, bude tomu tak pouze v rámci spolupráce na činnostech společnosti, za účelem zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům přičemž takovýto jiný subjekt nesmí údaje předávat jiné osobě.
  • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
  • Některé údaje budou zpracovávány i na základě zvláštního zákona a jejich poskytnutí je povinné pro uzavření některých služeb (např. pojištění).
  • Další zpracování probíhá jen na základě zvláštního zákona.
  • Vaše osobní údaje jsou uloženy na zabezpečeném serveru ve vlastnictví naší společnosti.
  • Podle zákona máte kdykoli právo písemně žádat Agenturu Zabloudil o sdělení informace o tom, jaké osobní údaje o Vás společnost zpracovává.
Vytvářím objednávku...