Zabloudil

Základní postup při objednání produktu

 

Na našem portálu si můžete vybrat z nabídky 50 000 zájezdů a sportovních akcí. Poradíme Vám jak si je u nás rychle a pohodlně koupíte:

 1. Vyberte si z naší nabídky Vám vyhovující zájezd nebo sportovní akci
 2. Vyplňte objednávkový formulář (je nezávazný do podepsání cestovní smlouvy) a odešlete jej
 3. Vyčkejte na naší telefonickou nebo e-mailovou odpověď. Naši operátoři Vás budou kontaktovat ještě tentýž pracovní den
 4. Operátoři ověří obsazenost Vámi zvoleného zájezdu nebo sportovní akce u touroperátora nebo pořadatele
 5. Poté se s Vámi dohodnou na způsobu předání všech dokumentů (e-mailem, faxem nebo osobně)
 6. Cestovní smlouvu si zkontrolujete a podepíšete
 7. Zašlete nám ji spolu s dokladem o zaplacení faxem či e-mailem

  Platit můžete:

  • bankovním převodem
  • internetovým bankovnictvím
  • složenkou
  • přímo v naší kanceláři ( Lidická 4, 602 00 Brno) v hotovosti nebo kreditní kartou (platba je zpoplatněna výší 3 % z celkové ceny)

    

 8. Naši operátoři Vás opět kontaktují a potvrdí doručení cestovní smlouvy s dokladem
 9. Nejpozději 3 dny před odjezdem dostanete základní informace k odbavení
 10. Všechny produkty si také můžete zakoupit v naší kanceláři – Lidická 4, 602 00 Brno, otevírací doba: každý pracovní den od 09:00 – 18:00 hod.

 

Platba produktu

Za běžné zájezdy nebo sportovní akce objednávané více, než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zaplatí zákazník zpravidla 50 procent z jeho plné ceny, následně pak jeden kalendářní měsíc před jeho uskutečněním doplatí zbylou částku do plné ceny.
Produkty typu "last moment" a produkty objednávané méně, než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním, hradí zákazník jednorázově v plné výši uvedené ceny na účet CA, dle předem domluvených platebních podmínek.
Zákazník bere na vědomí, že při zakoupení zájezdu nebo sportovní akce může ve výjimečných případech nastat situace, že touoperátor nebo pořadatel rezervaci nepotvrdí. V takovém případě se cestovní smlouva nepovažuje za uzavřenou a klient má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených plateb. Nemá však nárok na náhradu škody.
Objednávka se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy.

 
 

Zaplatit můžete:

 • bankovním převodem
 • internetovým bankovnictvím
 • složenkou
 • přímo v naší kanceláři (Lidická 4, 602 00  Brno) v hotovosti nebo platební kartou (platba je zpoplatněna výší 3 %  z celkové ceny)

 
 

Kontaktní údaje:

Libor Zabloudil – sportovní a cestovní agentura
sídlo: Hroznová 45, 603 00  Brno

provozovna, korespondenční adresa: Lidická 4, 602 00  Brno
tel./fax: 545 213 343, 545 211 594
hotline: 736 488 603
e-mail: agentura@zabloudil.cz
IČO: 665 11 364
reg: ŽL ČJ15002/01 vydán 29.3.2001
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 94-733070217/0100

 
 

Základní informace

Agentura Zabloudil (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů a sportovních akcí renomovaných cestovních kanceláří (dále jen CK)/touroperátorů a pořadatelů, se kterými má uzavřenou řádnou smlouvu o prodeji jejich produktů. Všechny CK informovaly CA, že jsou řádně pojištěny proti úpadku CK a ve většině případů fungují na českém trhu již více než 10 let.
Zájezdy a sportovní akce si u nás objednáváte za stejnou cenu a podmínek jako u pořádající CK nebo pořadatele!

 
 

Objednávka 

Každý návštěvník serveru může odeslat libovolné množství nezávazných objednávek. CA nemá v momentu objednávání zájezdu nebo sportovní akce zákazníkem informace o tom, zda je daný zájezd volný či nikoli. CA si vyhrazuje právo po objednávce na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při ručním přepisu zájezdu do databáze serveru. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které jsou rozporuplné, případně neúplné, nebo neobsahují správné telefonní číslo, i bez odpovědi zákazníkovi.
 

Vyřízení objednávek

Po přijetí nezávazné objednávky provede CA rezervaci Vámi vybraného produktu.
V případě, že to není možné - CA neprodleně kontaktuje zákazníka a dohodne další postup.
Při úspěšné rezervaci je zákazníkovi dle předchozí dohody zaslána cestovní smlouva s potřebnými pokyny na úhradu zájezdu buď faxem, emailem, poštou, a to na náklady CA.
CA informuje zákazníka do jaké doby je třeba (v případě jeho zájmu) zaslat podepsanou smlouvu zpět do CA. Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA není odpovědna za následky zpožděné platby (ze strany CK může dojít ke stornu rezervace sportovní akce nebo zájezdu). Cestovní smlouva se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy.
 

Cestovní doklady

Potřebné doklady - vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo příslušného touroperátora. Závisí na termínu a na zemi, kterou chce zákazník navštívit. Doklady jsou doručeny nejpozději 3 dny před odjezdem a např. letenky mohou být předány až přímo na letišti.
 

Produkty na vyžádání

U některých zájezdů a sportovních akcí je nutné vyžádat produkt nejdříve u tamního partnera touroperátora (např. hotel v zahraničí, apod.). V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek touoperátora zálohu až 100% ještě před rezervací. Při úspěšné rezervaci produktu je sportovní akce nebo zájezd ihned závazný a vztahují se na něho storno podmínky daného touroperátora. V případě neúspěšné rezervace se vždy vrací záloha v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný produkt.
 

Storno podmínky

Zákazník je oprávněn stornovat objednaný zájezd následovně:

 • až do okamžiku složení zálohy nebo podpisu smlouvy bez storno poplatků
 • později již podle storno podmínek daného touroperátora 

 

Reklamace

Reklamaci k Vašemu zájezdu nebo sportovní akci je třeba zaslat písemně, popřípadě navíc ještě připojit reklamační protokol z místa pobytu nejlépe potvrzený delegátem touroperátora nebo pořadatele, fotografie, atd. Vše je nutno zaslat na e-mail: agentura@zabloudil.cz nebo doporučeně na adresu sídla společnosti Agentura Zabloudil, Lidická 4, 602 00  Brno. Agentura Zabloudil je cestovní agenturou, a dle zákona nezodpovídá za cestovní kanceláří poskytnuté služby a také nevyřizuje jejich jménem reklamace. Po obdržení je reklamace zaslána pořadateli produktu, který je povinen se k ní vyjádřit do zákonem stanovené lhůty.
 

Osobní údaje

 • Některé údaje (především jméno, příjmení, bydliště) Vámi poskytované při využívání tohoto serveru a služeb Agentury Zabloudil jsou osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. My si důvěrnost Vašich osobních údajů uvědomujeme a prohlašujeme, že s nimi budeme nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Agentura Zabloudil zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje po dobu neurčitou, do odvolání Vámi daného souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně nebo e-mailem na agentura@zabloudil.cz odvolat a údaje bez zbytečného odkladu zlikvidujeme.
 • Agentura Zabloudil prohlašuje, že veškeré Vaše údaje považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům. Pokud bude k Vašim osobním údajům mít přístup jiný subjekt, bude tomu tak pouze v rámci spolupráce na činnostech společnosti, za účelem zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům přičemž takovýto jiný subjekt nesmí údaje předávat jiné osobě.
 • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
 • Některé údaje budou zpracovávány i na základě zvláštního zákona a jejich poskytnutí je povinné pro uzavření některých služeb (např. pojištění).
 • Další zpracování probíhá jen na základě zvláštního zákona.
 • Vaše osobní údaje jsou uloženy na zabezpečeném serveru ve vlastnictví naší společnosti.
 • Podle zákona máte kdykoli právo písemně žádat Agenturu Zabloudil o sdělení informace o tom, jaké osobní údaje o Vás společnost zpracovává.

 

 

 Dárkové poukázky

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dárkový poukaz lze zakoupit v naší agentuře na konkrétní produkt, nebo poukázku v příslušné nominální hodnotě, kterou si klient sám zvolí. V této hodnotě je zahrnuta i zákonná sazba DPH. Oproti hotovosti obdrží klient dárkový poukaz, příjmový doklad a je seznámen s všeobecnými obchodními podmínkami vztahující se na tento typ prodeje. Dárková poukázka je vystavena na konkrétní jméno, které nelze měnit. Jiné jméno na poukázce nebude z naší strany akceptováno. Dárkovou poukázku je nutné aktivovat dle přiložených informací a to nejpozději měsíc před vypršením její doby splatnosti.

 

Platnost poukázky je omezena na dobu vyznačenou na její přední straně, nejdéle však na dobu jednoho kalendářního roku. V případě propadnutí platnosti poukázky, propadá klientovi nárok na její využití.

Ve výjimečných případech  (úraz či nemoc s dlouhodobou hospitalizací a rekonvalescencí, živelná pohroma apod..)  lze platnost poukázky prodloužit, avšak s přihlédnutím k aktuální ceně produktu. Základní podmínkou pro zahájení procesu schvalování o prodloužení platnosti dárkové poukázky je písemná žádost podaná ještě před vypršením platnosti poukázky. Ve většině případů je nutné doložit i doklady či potvrzení, která prokazují okolnosti zmíněné v žádosti. Veškeré uvedené okolnosti budou následně prověřeny a zákazník obdrží do 30 dnů platné rozhodnutí. Toto rozhodnutí je v kompetenci jednatele společnosti a je konečné. V případě prodloužení platnosti poukázky bude posouzeno i meziroční navýšení ceny produktu, změny daňových sazeb apod. Případný rozdíl bude klientovi naúčtován a ten jej musí neprodleně doplatit.

 

Dárkovou poukázku není možné vyměnit za hotovost. Při částečném placení dárkovým poukazem obdrží majitel dárkového poukazu dobropis na výši nepoužité částky. Nepoužitá částka nebude proplacena v hotovosti.

 

Dárkový poukaz je nutné vyčerpat najednou a pouze na jednu věc za naší nabídky. Postupné čerpání poukazu není možné.

 
 

Užitečné informace na cesty

 

Letecká přeprava

Všechny lety jsou provozovány renomovanými leteckými společnostmi. Na základě předpisů a úmluv běžných v mezinárodní letecké dopravě si touroperátoři vyhrazují možnost změny místa odletu, trasy letu (příp.mezipřistání), letecké společnosti, typu letadla a letového plánu. Přesné platné časy odletu a příletu jsou uvedeny ve Vašich cestovních dokladech (letence).
 

 

První a poslední den leteckých zájezdů je určen k přepravě a nikoliv již k vlastní dovolené. Nelze též vycházet z toho, že se odlety uskuteční dopoledne a zpáteční lety večer. Jak odlet, tak i přílet se může uskutečnit v kteroukoliv dobu, jak v ranních, tak i v nočních hodinách. Let může z hlediska délky trvání částečně nebo i zcela zasahovat do dne následujícího. Změny letových časů se mohou uskutečnit i krátkodobě (v některých případech i několik hodin před odletem) a zpoždění jsou v posledních letech běžná. Je to způsobeno nejenom počasím, ale zejména přeplněním vzdušných koridorů. Touroperátoři maximálně usilují o vyloučení těchto rušivých vlivů a prosí v případě změny odletových časů, popř. při zpoždění, o Vaše pochopení.
 

Odbavení

Odbaveni budete zpravidla na letišti, kde je přítomen zástupce pořádajícího touroperátora.  U zájezdů do exotických destinací, eurovíkendů a u individuálních zájezdů zasílá touroperátor pokyny a doklady na adresu klienta, emailem nebo faxem.
 

Přeprava zavazadel

Každý cestující má nárok na bezplatnou dopravu zavazadla včetně kabinového do max. váhy, která je stanovena leteckou společností (zpravidla 20 kg  do zavazadlového prostoru a 5 kg příruční zavazadlo na palubu). Tuto informaci obdržíte vždy v pokynech před cestou, které Vám budou zaslány nejpozději 3 dny před zahájením zájezdu.
Při nadváze zavazadel je zpravidla účtován poplatek. Kabinové zavazadlo nesmí podle mezinárodních předpisů z bezpečnostních důvodů obsahovat předměty, které lze klasifikovat jako nebezpečné.
Pokud budou v příručním zavazadle nalezeny tyto nebezpečné předměty, mají pracovníci letištní správy právo na jejich zabavení a likvidaci. Zejména upozorňujeme na manikůrní nůžky, nože, zápalky, spreje, apod. Doporučujeme připojištění pro případ ztráty a nebo poškození zavazadel. Jestli jsou zavazadla poškozená, opožděná, ztracená nebo zničená, musí cestující podat stížnost písemně leteckému dopravci co nejdříve. V případě poškození odbavených zavazadel musí cestující podat písemnou stížnost do sedmi dnů a pokud byla zpožděná, pak do 21 dnů, v obou případech od data, kdy byla zavazadla cestujícímu vydána.
 

Přeprava zvířat

Zvířata (pes/kočka) do maximální váhy 5 kg lze přepravovat na palubě letadla za zvláštních podmínek.
Ostatní zvířata je možno přepravovat v klimatizovaném zavazadlovém prostoru v dolní části letadla ve zvláštních kontejnerech určených k tomuto účelu. Přeprava všech zvířat musí být ohlášena již při rezervaci a je zpoplatněna.
 

Jízdní kola, surfy

Přeprava neskladných zavazadel (např. jízdních kol, surfů apod.) musí být nahlášena u touroperátora již při knihování zájezdu (většinou za poplatek). Z bezpečnostních důvodů se nemohou výše uvedené předměty zpravidla převážet autobusy určenými pro transfer do/z hotelu. Odpovídající doprava je zajišťována na vlastní náklady zákazníkem. Přepravu může za poplatek zajistit i touroperátor. Na tuto přepravu se však nevztahuje cestovní pojištění a touroperátor nenese odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu, způsobené na přepravovaném předmětu.
 

Vyloučení z přepravy

Touroperátor, pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit klienta z přepravy nebo z celého zájezdu či sportovní akce, pokud svým jednáním a chováním narušuje jeho chod, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat.
Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu. Z přepravy však mohou být vyloučeni i klienti, kteří např. v případě zpoždění slovně napadají zástupce touroperátora nebo pořadatele, nebo se vulgárně a hrubě vyjadřují o této společnosti či jejích zástupcích.
V případě vyloučení z přepravy nebo ze sportovní akce nebo zájezdu zaniká nárok klienta na úhradu nečerpaných služeb.
Cestující je povinen dodržovat během letecké přepravy zákaz kouření po dobu celého letu. Neuposlechne-li cestující ani poté, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro trestný čin obecného ohrožení.
 

Přeprava těhotných žen

Při dopravě těhotných žen do konce 34. týdne těhotenství, které jsou bez zdravotních komplikací, není vyžadováno potvrzení ošetřujícího lékaře. Pokud má těhotná žena v době do konce 34. týdne těhotenství zdravotní problémy, je nutné předložit na předepsaném formuláři potvrzení ošetřujícího lékaře, že těhotná žena může absolvovat leteckou dopravu. Při dopravě těhotných žen od konce 34. týdne těhotenství je vždy nutné předložit lékařské potvrzení na formuláři, který Vám na vyžádání zašleme. Lékařské potvrzení nesmí být vystaveno dříve než 6 dní před nástupem cesty.
Více informací najdete v přepravních podmínkách jednotlivých dopravců.
 

Autokarová přeprava

Nabízíme zájezdy a sportovní akce českých i slovenských touroperatorů a pořadatelů. U autobusové dopravy slovenské CK jsou svozy vymezeny pouze v rámci Slovenské republiky. Dopravu do nejbližšího svozového místa na území Slovenské republiky si musí klienti z České republiky zajistit individuálně. Totéž platí pro klienty s bydlištěm ve Slovenské republice, kteří si objednají zájezd autobusovou dopravou u českého touroperátora nebo pořadatele.
 

Pojištění

Před odjezdem se pojistěte. Zcela nezbytné je sjednání pojištění úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí. Bez pojištění nedoporučujeme vůbec vycestovat! S obsahem pojistné smlouvy se důkladně seznamte. Současně se informujte, se kterými státy má ČR sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče. Tyto informace najdete na www.mzcr.cz
 

Proč uzavřít cestovní pojištění?
Výjezd do zahraničí bychom tedy neměli podceňovat z hlediska případných rizik i v případech, kdy jde o krátkodobý pobyt. Cestovní zdravotní pojištění při pobytu v cizině chrání před rizikem spojeným s náhlým onemocněním či úrazem. Sjednáním pojistné smlouvy se vyhnete mnohým komplikacím v případě náhlého onemocnění či úrazu, neboť náklady spojené s léčením v cizině mohou, v případě chybějícího pojištění, způsobit značné starosti a finanční potíže.

Proč doporučujeme uzavřít komerční pojištění i do členských zemí EU?
Protože ze zákonného zdravotního pojištění český občan:

 • má nárok na náhradu nezbytné lékařské péče poskytnuté pouze ve státních zařízeních
 • nemá nárok na náhradu nákladů na převoz do ČR (při nemoci, úrazu či úmrtí)
 • nemá nárok na jakoukoliv asistenční službu
 • hradí stejnou spoluúčast jako místní pojištěnci (za léky, stomatologické zákroky, pobyt v nemocnic atd.)
 • vynaložená spoluúčast na škodě ve většině případů vysoko přesáhne částku, kterou by klient zaplatil při uzavření pojistné smlouvy

 

Pojištění si můžete sjednat sami po internetu ZDE.
 

Proč nespoléhat na cestovní pojištění zahrnuté do služeb u kreditních karet?
Cestovní pojistka je často součástí či doplňkem platebních karet. Možná jste i s celou rodinou v zahraničí "v bezpečí" a ani to nevíte, nebo naopak spoléháte na pojistku, která Vám v případě potřeby neuhradí téměř nic. Některé produkty se například vůbec nevztahují na zimní sporty. Peněžní ústavy také "přibalují" pojistku, která kryje jen riziko smrti úrazem a invalidity následkem úrazu, navíc s maximálním pojistným limitem jen 500 000 Kč. Pokud si ale klient připlatí, získá pro sebe i rodinu standardní krytí (limit na léčebné výlohy činí 1,5 milionu Kč.)
 

Cestovní pojistka je často součástí či doplňkem platebních karet. Možná jste i s celou rodinou v zahraničí "v bezpečí" a ani to nevíte, nebo naopak spoléháte na pojistku, která Vám v případě potřeby neuhradí téměř nic. Některé produkty se například vůbec nevztahují na zimní sporty. Peněžní ústavy také "přibalují" pojistku, která kryje jen riziko smrti úrazem a invalidity následkem úrazu, navíc s maximálním pojistným limitem jen 500 000 Kč. Pokud si ale klient připlatí, získá pro sebe i rodinu standardní krytí (limit na léčebné výlohy činí 1,5 milionu Kč.)
 

Součástí pojištění u kreditních karet nemusí být připojištění pro případ storna zájezdu ze strany klienta, kdy výše stornopoplatků může dosáhnout až 100% a není možné je nárokovat po touroperátorovi.
Prosím ověřte si informace týkající se cestovního pojištění u Vašeho bankovního ústavu.
V ceně zájezdu je vždy u českých touroperátorů i pojištění záruky pro případ úpadku CK (u slovenských se toto pojištění povinně připlácí). Certifikát dokládající uvedené pojištění získáte u CA, nebo na webových stránkách touroperátora.
 

Pasové a vízové formality

Každý cestující je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas. Pro cesty do Egypta je nutné mít v pase udělené vízum, které si občané ČR a SR zakoupí po příletu do Egypta na letišti, případně prostřednictvím pořádajícího touroperátora. Cena za vízum většinou není zahrnuta v ceně zájezdu, podrobnosti Vám budou sděleny při nezávazné rezervaci nebo objednání zájezdu. Občané ostatních států jsou povinni si veškeré vízové formality zajistit sami ještě před vycestováním.
Platnost pasu je stanovena pro každou destinaci individuálně. U většiny destinací se jedná o platnost 6 měsíců po návratu z dovolené. Bližší informace najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky na www.mzv.cz.
 

Poznávací zájezdy

Především u poznávacích zájezdů upozorňujeme na určitá omezení návštěv historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních a náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu, případně na další omezení dle podmínek pro vstup do jednotlivých památek, zemí (min. akceptovatelného oblečení, apod.).
 

Zastoupení touroperátora nebo pořadatele v místě pobytu

Touroperátoři i pořadatelé zajišťují pro své klienty česky nebo slovensky mluvící zástupce v místě pobytu. Tato služba nemusí být u individuálních zájezdů "na míru". Pokud se vyskytne během Vašeho pobytu jakýkoliv problém, oznamte tuto skutečnost zástupci přímo v místě pobytu. Zájmem nás všech je, aby byl problém na místě vyřešen a abyste odjížděli z dovolené spokojeni. Servis v exotických destinacích je většinou uskutečňován prostřednictvím obchodních partnerů pořádajícího touroperátora. To znamená, že bývá v němčině nebo angličtině a jeho rozsah se omezuje na zajištění základních informací, event. zprostředkování výletů.
 

Ubytování

Naše nabídka od cca 250 CK zahrnuje hotely, apartmá, bungalovy, turistické kóje a privátní ubytování všech kategorií.


Typy ubytování:
Hotel - pokoje bez možnosti vaření
Hotelové apartmá - pokoj tvořený nejméně dvěma místnostmi, oddělenými i přepážkou bez dveří
Pavilony, depandance a penziony - hotelová úroveň
Studio - ubytovací jednotka s možností vaření v jedné místnosti
Apartmán - ubytovací jednotka s možností vaření tvořená nejméně dvěma místnostmi
Bungalovy a chaty - méně podlažní ubytovací jednotky, s i bez možnosti vaření
Karavan - mobilní ubytovací jednotka s možností vaření zaparkovaná v kempu
Turistická kóje – oddělené ubytovací kouty se závěsem
Stan – ubytování v kempu ve stanu
Ubytování v soukromí - jednotlivé hostinské pokoje bez možnosti vaření v domech (bytech) fyzických osob.
 
 

Kategorizace hotelu

Hotelová kategorizace nemusí být totožná s kategorizací hotelu na místě a v některých destinacích (Egypt, Tunisko...) se může lišit od evropského standartu. I v komfortních hotelech mohou být některé pokoje jednodušeji zařízeny - vybavení vždy odpovídá popisu v katalogu. Velikost a poloha pokojů (i stejné kategorie) nejsou vždy stejné. Při ubytování ve studiích nebo apartmá není během pobytu většinou zajišťován úklid. Vyberte si z naší nabídky takovou ubytovací kapacitu, která vyhovuje Vašim představám a finančním možnostem. Hvězdičkové označení uvedené u hotelů může být jen orientační a nemusí vždy odpovídat oficiální kategorii hotelu.
 

Hotelová kategorizace Vám pomůže při Vašem výběru:
* velmi jednoduché objekty vhodné pro nenáročné hosty s minimálním komfortem
** objekty turistické třídy s účelným vybavením a jednoduchým rozsahem stravování
*** běžný turistický standart ubytovacích a stravovacích služeb
**** velmi kvalitní ubytování s nadprůměrným vybavením a službami
***** luxusní hotely pro náročné hosty s nadstandardním vybavením a službami
vyšší kvalita základního stupně (např. hotel *** )

V případech změny Vámi objednaného ubytovacího zařízení touroperátorem, ke kterému ve všech turistických oblastech může ve výjimečných případech dojít, budete ubytováni v ubytovacím zařízení stejné kategorie. Služby náhradního hotelu nemusí být vždy stejné, mělo by však dojít k zachování rozsahu zaplacené stravovací služby, tj. plné penze či polopenze.
 

Pokoje

Rozdělování pokojů je plně v kompetenci recepce hotelu a touroperátor na toto nemá žádný vliv. Jednolůžkové pokoje jsou zpravidla s příplatkem a nemusí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. V některých hotelech je za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou.
Přistýlkou může být pohovka, rozkládací gauč, palanda nebo lehátko a není vždy pevnou součástí vybavení pokoje. Přidáním přistýlky do pokoje je nutné počítat s určitým prostorovým omezením.
 

Check-in, check-out

Podle mezinárodních zvyklostí musí hosté opustit pokoje v den odjezdu do 12:00 hodin, možnost nastěhování v den příjezdu je dle možností hotelu většinou nejdříve po 14. hodině. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje.
 

Stravování a nápoje

Pro klienty ubytované v jedné ubytovací jednotce (pokoj, apartmán, apod.) platí stejný typ stravovacích služeb.

(kontinentální) snídaně - většinou opakující se nabídka - káva nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo, džem
kontinentální snídaně zesílená (rozšířená) - má rozsah kontinentální snídaně rozšířený o plátek sýra nebo salámu, popř.vejce
bufetový způsob stravování - samoobslužný systém stravování s nabídkou studené a teplé kuchyně
švédské stoly - samoobslužný systém stravování s nabídkou pouze studené kuchyně; někdy je CK chybně bufetem (= teplé občerstvení) označováno též stravování typu "švédské stoly".
all inclusive - celodenní stravování (tj. plná penze, někdy i další občerstvení) včetně nápojů je zahrnuto v ceně. Konkrétní rozsah stravování se řídí pravidly, která stanoví hotel a jsou mimo vliv touroperátora.
Je třeba počítat s tím, že čerpání stravovacích služeb probíhá ve stravovacích časech stanovených hotelem, nikoliv nepřetržitě. Začátek a konec čerpání služeb All inclusive se řídí časem nastěhování do pokojů a jejich uvolnění. Rozsah čerpání služeb v příletový a odletový den může být částečně omezen. Pokud je stravování formou ALL INCLUSIVE, je z organizačních důvodů ve většině hotelů nutné nosit plastikový náramek.
ultra all inclusive - zpravidla zahrnuje využití sportovních aktivit, či jiných služeb v rámci hotelu zdarma (např. 1 hod tenisu, masáž, návštěva kadeřníka, apod.)
 
 

Touroperátor nemůže ovlivnit případné opakování nabídky jídel (menu). Není-li uvedeno jinak, nápoje nejsou zpravidla zahrnuty v ceně stravování. Zaplacený rozsah stravování zahrnuje počet penzí, který odpovídá počtu noclehů. Při nástupu do hotelu a odjezdu z něj v atypických časech může být nahrazeno balíčkem na cestu nebo jiným typem jídla (občerstvení).
V zařízení typu all inclusive může v některých případech čerpání služeb začínat až večer po příjezdu a končit již ráno odjezdového dne. Bufetový způsob a stravování s obsluhou jsou cenově rovnocenné.
 

Při ubytování v apartmánech se nepředpokládá příprava složitých jídel (většinou jedna větší a jedna menší plotýnka). Omezena je rovněž možnost pečení v pečící troubě. Doporučejem vzít si s sebou ostrý nůž, otvírák na konzervy, utěrku, mycí prostředky, ...
 

Servis a služby hotelu

Pokud jde o služby místních zaměstnanců, odpovídá úroveň poskytovaných služeb mentalitě obyvatelstva (menší zkušenosti a určitou ležérností při plnění povinností).
Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od našich, tamní hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů a vztahu k životnímu prostředí.
Období před a po hlavní sezoně přináší vedle výhodných cen na druhé straně i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nemusí být v provozu.
Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá žádný touroperátor vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze na mimosezónní měsíce! Takové případy můžeme jen těžko ovlivnit a nelze mít vždy při rezervování ty nejaktuálnější zprávy.
K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Také zvuková prostupnost mezi jednotlivými místnostmi může být různá (dle stavebního stylu objektu).
 

Plážové služby

Pláže mohou být veřejné, přístupné i místnímu obyvatelstvu. Nelze vyloučit sezónní výskyt mořských trav (chaluh). Použití lehátek a slunečníků může být u vybraných kapacit za poplatek, stejně jako využití sportovních programů apod.., pokud není uvedeno jinak. Možnost vodních sportů a zahájení provozu vodních sportů je v kompetenci střediska. Údaje o vzdálenosti pláží od ubytovacího objektu, uváděné v popisech, jsou vždy pouze orientační.
 

Bazény

Pokud je součástí hotelového zařízení i vyhřívaný bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy musí být bazén vyhříván nepřetržitě. Tato skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu.
Ne všechny hotely mají bazén s čisticím/filtračním zařízením, a proto může dojít v období vyšších teplot bazén vyprázdněn a vyčištěn. Je tedy nutné počítat s tím, že může být bazén po určitou dobu mimo provoz. Počet lehátek a slunečníků u bazénu nemusí vždy přesně odpovídat kapacitě hotelu.
 

Klimatizace/topení

Tato zařízení najdete pouze v těch hotelech, kde je to přímo uvedeno v popisu. Může se jednat o klimatizaci ovládanou centrálně, tak její zapínání/vypínání z hlediska doby a délky nemusí může záviset pouze na rozhodnutí hotelu. Klimatizace může být v některých případech v provozu pouze několik hodin denně.
 

Hmyz

Přes intenzivní snahy hoteliérů a místních úřadů se může v určitých obdobích hmyz vyskytovat, a to především při ubytování v bungalovech. Nedoporučuje se ponechávat v pokoji volně ležet potraviny.
 

Cennosti a trezory

Cestovní doklady, peníze, šeky, platební karty a veškeré cenné předměty si uložte do hotelového trezoru, který je většinou součástí vybavení Vašeho pokoje nebo k pronajmutí na recepci.
 

Oblečení

Ve některých hotelech (především vyšší kategorie 4* - 5*) může být vyžadováno společenské oblečení během večeře. U mužů to většinou znamená nosit dlouhé kalhoty.

 

Vytvářím objednávku...